p< HOME

1. “Heilig leven” volgens paus Franciscus

In zijn boodschap “heilig leven” slaat paus Franciscus een opgewekte toon aan: Gaudete et exsultate (verheug je en juich). Hij richt zich hierin tot de gewone gelovigen.

Paus Franciscus geeft aan hoe je met en vanuit God kunt leven. Heiligheid toont zich in het alledaagse en zit soms juist in kleine gebaren.

Franciscus koppelt heilig leven aan de zaligsprekingen in de Bergrede en aan het tonen van barmhartigheid. Met het devies van de paus is: houd je hart dicht bij God en wees niet te benauwd de handen uit de mouwen te steken om Gods liefde uit te delen aan ieder die op je pad komt. Franciscus verweeft de spiritualiteit van de jezuďeten, zijn eigen religieuze orde, in zijn boodschap. 

De paus benoemt twee 'subtiele vijanden' van dagelijkse heiligheid: gnosticisme en pelagianisme. Met gnosticisme bedoelt hij dat je het intellect te belangrijk maakt. Alsof geloven alleen voorbehouden is aan ingewijden die denken het te weten. Met pelagianisme bedoelt de paus dat heiligheid in de eerste plaats betekent dat je je eigen beperktheid aanvaart maar je niet belemmerd voelt om kerkelijk actief te zijn en daarbij fouten te maken.

Het schrijven van paus Franciscus is een ongekend praktische gids voor moderne gelovigen van zowel katholieke als protestantse huize, en de velen die niet aangesloten zijn bij een specifieke kerk. Het opent ook deuren om in een multiculturele wereld met elkaar om te gaan.

Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Karel Donders, kapelaan van de St Lucasparochie

Corrie van der Wal, 06-51193120 / Ank Bos, 421377

Catharinakerk

Dinsdag 16 oktober 2018

20.00 uur