p< HOME

12. Moderne Credo’s

Al eeuwenlang spreken christenen hun geloof uit in een credo. Dat Latijnse woord betekent “Ik geloof.” Meestal wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis voorgedragen. Dat credo wordt door bijna alle kerken op aarde gebruikt in vieringen. Daardoor is het een symbool voor de eenheid van de christenen.

In moderne vieringen zijn vaak nieuwe varianten van de Apostolische Geloofsbelijdenis te horen, maar ook wel credo’s die een heel andere toon aanslaan.
Wat is hier aan de hand? Credo’s ontstaan altijd in een bepaalde situatie en met een goede reden. Dat brengt ons bij de vraag: “Leven wij in een tijd die ons uitdaagt ons geloof opnieuw onder woorden te brengen?”

Sommige voorgangers brengen nieuwe credo’s in een viering en dat valt op. Het Leerhuis nodigt daarom ds Marissa van Meijl uit, daar eens een avond aandacht aan te besteden. Zij zal in een mini-college uitleg geven over credo’s en vooral ingaan op de vraag waarom en hoe er juist in onze tijd nieuwe credo’s worden geschreven.

De avond wordt vrolijk omlijst met muzikale voorbeelden en wij testen ook met elkaar een experimenteel credo: duidelijke taal of slappe thee?  Er zal veel tijd beschikbaar zijn om met elkaar goed door te praten.

Inleider:

Ds. Marissa van Meijl (PG Harderwijk)

Contact:

Tjitte Dijkstra 06 1970 1736

Plaats:

Plantagekerk Harderwijk

Datum:

woensdag 19 februari 2020

Tijd:

20.00 uur