p< HOME

12. Moderne Credo’s: Geloven 2.0?

- Moderne Credo's? Wat moet ik daarmee? Iedereen gelooft toch op een eigen, persoonlijke manier?
- Jazeker en dat persoonlijke is waardevol, maar soms ook echt onduidelijk voor de buitenwereld en voor onszelf! In de geschiedenis is het vaak gebeurd dat nieuwe ontwikkelingen een uitdaging waren om opnieuw over het geloof na te denken. Bijvoorbeeld rond de Tweede Wereldoorlog hebben veel kerken hun geloof opnieuw uitgesproken, omdat veel mensen bezweken voor de verleiding van onderbuikgevoelens en nationalisme. De eeuw waarin wij nu leven maakt veel mensen somber, vanwege de chaos, de onveiligheid en de leugens. Moeten christenen stil in een hoekje zitten of juist gelovig protesteren tegen die somberheid?
- Dat lijkt mij wel, maar hoe ga je dat aanpakken?
- Wij beginnen de avond met een paar cartoons, waar kritische vragen aan christenen in zitten: wat kunnen wij leren van die vragen?
- Ah, nee toch? Je gaat verwarring zaaien? Geloven is toch "gewoon" Jezus centraal stellen?
- Oh zeker, maar wij willen ook relevant zijn voor de samenleving, niet waar? Naar die combinatie gaan wij die avond op zoek. Wij zullen zien dat er wereldwijd en van orthodox tot liberaal, gezocht wordt naar frisse en maatschappelijke accenten in ons geloof. Wat zal dat worden; zoiets als "Geloven 2.0” denk ik?"
-
Wij zien elkaar!

 

Gespreksleider:

Tjitte Dijkstra

Contact:

06 1970 1736

Plaats:

Plantagekerk Harderwijk

Datum:

maandag 16 maart 2020

Tijd:

20.00 uur