p< HOME

4. Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij op 9 april 1945 werd opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg.
Hij was in de jaren ‘30 een van de leiders van de ‘Bekennende Kirche’, de belijdende kerk en hij verzette zich tegen Hitler. Zijn invloed op het denken van christenen, is groot; nog steeds. Bonhoeffers uitgangspunt was: wat er over God te zeggen valt, wordt duidelijk in Christus. Wat betekent Christus voor ons vandaag: dat is de kernvraag van zijn theologie. Bid, handel en wacht op God in vertrouwen dat we met ons leven hoe dan ook geborgen zijn.
Bonhoeffer nam verantwoordelijkheid. Hij kon in een heel moeilijke situatie, in de gevangenis, zijn eigen angst en onzekerheid opzij zetten om voor anderen belangrijk te zijn.
Bonhoeffer stelde precies de vragen die er nu toe doen. Wat is juist handelen? Waar liggen de grenzen van onze verantwoordelijkheid? Wat betekent dit voor de keuzes die ik maak in mijn leven? Wat is onze verantwoordelijkheid als kerk nu?
Hierover gaan wij in gesprek met Edward van ‘t Slot, bijzonder hoogleraar systematische theologie aan de RUG en voorzitter van het Nederlandse Bonhoeffer werkgezelschap.

Lied 511:7

In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag.

Inleider:

Edward van 't Slot

Contact:

Corrie van der Wal, tel. 06-51193120

Plaats:

Regenboog, Biezenplein 1

Datum:

maandag 2 november 2020

Tijd:

20.00 uur