p< HOME

14. De Tien Geboden, woorden van bevrijding?

De Tien Geboden worden al eeuwenlang beschouwd als het fundament voor de joods-christelijke ethiek en cultuur. Maar de ethische normen zijn in de loop van de tijd nogal veranderd. En hebben ook de theologie en de kerk niet bijgedragen aan een herinterpretatie van de geboden? Kunnen we de Tien Geboden niet beter uitleggen als tien woorden van bevrijding, als een wegwijzer naar de vrijheid?
we bijvoorbeeld: ‘gij zult niet doden’ ook lezen als: ‘als er niet gedood wordt, kan ik leven in vrijheid?'

In de traditie van het joodse leerhuis wil ik, aan de hand van de ‘tien woorden’ willen we met elkaar in gesprek gaan hoe deze woorden te lezen als woorden die ons die vrijheid geven waartoe ze geschreven zijn.

Klaas Fongers

Inleider:

Klaas Fongers, prior Essenburgh

Contact:

Annelies Middelkoop

Plaats:

Catharinakerk

Datum:

woensdag 12 mei 2021

Tijd:

20.00 uur