p< HOME
5. Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascineren. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen laten iets oplichten van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare.

Ben Piepers laat ons zien hoe engelen in bijbelse verhalen door kunstenaars van alle eeuwen zijn vormgegeven. De engel die ingrijpt bij het offer van Abraham en Izašk, de rol van engelen bij de vlucht en terugkeer van Jacob en de engel die de lippen van de profeet Jesaja aanraakt met vurige kolen. In het Nieuwe Testament komen de engelen voor bij de annunciatie en in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Meestal is de engel bode van godswege, soms een manifestatie van de Eeuwige zelf.

Hedendaagse kunstenaars hebben een eigen kijk op engelen vanuit gelovig en profaan perspectief. We bekijken kunstwerken van Marc Chagall, Ela Venbroek-Franczyk, Herman Lamers, Niki de Saint Phalle, Hendrik Werkman. Zij roepen vragen op naar de engelen in ons leven en in de huidige wereld, in omgaan met moeilijke levenservaringen, hoop op gerechtigheid, engelen die je troosten en die je doen lachen.

Ben Piepers heeft vele jaren pastoraal werk gedaan in de katholieke kerk en heeft zich verdiept in moderne kunst. Hij is met pensioen en woont in Wageningen.

Inleider:

Ben Piepers

Contact:

Corrie van der Wal

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

woensdag 8 november 2023

Tijd:

19.30 uur