p< HOME

Leesgroepen en EXTRA 2

De meeste avonden van het Leerhuis hebben hetzelfde karakter: er komt iemand die ons bijpraat over een onderwerp. Het kan ook anders, namelijk met een lees- en/of discussiegroep. Zo’n groep komt bij elkaar thuis om samen een boek te lezen of een thema te bespreken. Deze vorm biedt meer mogelijkheden tot verdieping. Bovendien is het een manier om met anderen in contact te komen.

Indien u een thema of boek heeft dat zich leent om met elkaar te bespreken en kunt aangeven waar en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden etc. dan kunt u dat indienen bij het Leerhuis. Indien wij ons hierin kunnen vinden, kunnen we een oproep doen via onze digitale Nieuwsbrief om te peilen of daarvoor belangstelling is, en de bijeenkomsten in onze digitale Nieuwsbrief vermelden.

Wereldgebedsdag 2024

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. In 2024 vindt dit plaats op vrijdag 1 maart 2024. Op deze dag wordt overal op aarde gezamenlijk gebeden en gezongen. In Nederland gebeurt dat op meer dan 500 plaatsen, waaronder waarschijnlijk ook in Harderwijk.

Thema vanWDP 2024 is:’Verdraag elkaar in liefde’. De liturgie is een antwoord op de passage in Efeziërs 4:1-7. De Wereldgebedsdag wordt dit jaar georganiseerd vanuit Palestina. Het kunstwerk is gemaakt door Halima Aziz en verbeeldt drie Palestijnse vrouwen die bidden op een vredige plek.

Het thema is al jaren geleden vastgesteld, maar zeer actueel.

Het roept op tot verdraagzaamheid, rekening houden met elkaar (ofwel respect), het verlenen van (mantel)zorg en humanitaire hulp aan anderen (waaronder vluchtelingen), ongeacht verschillen in opvattingen of geaardheid.

Op het moment dat we dit programma samenstelden was nog onduidelijk of er in Harderwijk aandacht is voor de Wereldgebedsdag. Nadere informatie daarover treft u t.z.t. aan in de plaatselijke media, en in de nieuwsbrief van het Leerhuis. Contactadres: Ina Lobensteijn,
wimina2022@gmail.com of tel. 0341 432186.