p< HOME

8. De inspiratie van Marc Chagall

Marc Chagall (1887) was het oudste kind uit een Russisch joods gezin. Hij groeide op met de chassidische vroomheid. Die spiritualiteit zegt, dat in elk wezen een vonk aanwezig is van God, de Onuitsprekelijke. Licht straalt uit iedereen, uit ieder ogenblik, uit elke plek. Het maakt je vrij om te leven en te scheppen. Die inspiratie gecombineerd met een rijke verbeelding kenmerkt Marc Chagall.
Alles op de doeken van Chagall leeft, zweeft, wentelt, hangt, balanceert, danst en speelt. Zelfs de koe danst, de boom, het boeket, paard, vogel en vis. En te midden van de dieren zie je mensen: geliefde, boer, violist, acrobaat, rabbijn en engel.

Niets staat vast, niets is definitief. Er is voortdurende samenhang en verandering. Wat op de troon zit, wie gewelddadig is, wankelt. Alles maakt plaats voor gloedvolle tederheid 
 

Wij kijken deze avond naar een aantal doeken die Marc Chagall geschilderd heeft. Daarbij zal er aandacht zijn voor bijbelse en niet-bijbelse kunstwerken van Chagall. Ben Piepers zal de afbeeldingen toelichten, maar de aanwezigen ook uitdagen eerst zelf te kijken en te reageren op de kunstwerken van Chagall.

Inleider:

Contact:

Plaats:

Datum:

Tijd:

Ben Piepers

Annelies Middelkoop, 419591

Cahtarinakerk

maandag 21 januari 2019

20.00 uur