p< HOME

7.Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In de voordracht ĎEngelen in de kunstí volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izašk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van Godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Daarnaast zien we bij moderne kunstenaars als Paul Klee, Marc Chagall, Hendrik Werkman en vele anderen een vaak heel menselijke visie op engelen.

Bij enkele kunstwerken staan we langer stil: wat roept deze verbeelding bij jou op? In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.
     
Marc Chagall, Engel, 1956         Paul Klee, Vergeetachtige engel, 1939

 

Inleider:

Ben Piepers

Contact:

Annelies Middelkoop-Stolle, tel. 0341- 419591

Plaats:

Catharinakerk, Harderwijk

Datum:

woensdag 11 december 2019

Tijd:

20.00 uur