p< HOME

6. Het probleem van de afgunst

Wanneer we afgunstig zijn, doet andermans geluk ons pijn. We kunnen het maar moeilijk verdragen dat het die ene collega, teamgenoot, vriend of vriendin, broer of zus goed gaat. Hoewel we er natuurlijk niet trots op zijn, ervaart iedereen wel eens afgunst. Gedurende deze avond wil ik met u nadenken over afgunst door drie vragen te stellen.

Ten eerste, wat is afgunst precies? In ons alledaagse taalgebruik spreken we vaker over ‘jaloezie’. Is er een verschil tussen jaloezie en afgunst? Zo ja, waarin bestaat dat verschil? Ten tweede, hoe ontstaat afgunst eigenlijk? Hoe kan het dat we uitgerekend deze persoon zijn of haar geluk niet gunnen? En zijn we in onze tijd juist meer of minder vatbaar voor afgunst? Ten derde, hoe moeten we omgaan met onze afgunst? Moeten we ervan af? En hoe zouden we onze neiging tot afgunst het beste kunnen bestrijden?

Ik verken deze thema’s onder andere door in gesprek te gaan met bekende denkers zoals Aristoteles, Immanuel Kant en Friedrich Nietzsche.
Er zal natuurlijk ook voldoende gelegenheid zijn om met elkaar over deze thema’s in gesprek te gaan. Meer over/van Rob Compaijen, klik hier.

Inleider:

Rob Compaijen, filosoof

Contact:

Corrie van der Wal, 06-51193120

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

maandag 18 november 2019

Tijd:

20.00 uur