p< HOME

1. Muziek in groene theologie

Groen, duurzaam denken. Het krijgt wereldwijd hoge prioriteit. Voor iedereen, in alle segmenten van de samenleving, is het een thema.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. En het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens de kroon is van de schepping, zelfs heerser over de natuur. Tot in geloofsliederen klonk die grondtoon door.
Staat die lezing - met de mens in het middelpunt - misschien verder van de Schrift af dan we dachten? Is er op grond van de Bijbel ook een andere, meer holistische lezing mogelijk?
En wat is dáárvan terug te vinden in de liederenschat van de kerk?
Dit belooft een boeiende avond te worden. Wij vlechten twee draden door elkaar.
Marten Kamminga leidt ons rond in de muziek, waarin het thema van de groene theologie in woord en muziek doorklinkt. Daar vlechten wij een paar denklijnen uit de christelijke traditie doorheen, vooral aan de hand van het boek van Trees van Montfoort Groene Theologie.
Wij zien ook drie korte filmpjes, waarin de auteur iets vertelt over haar boek.

   

Inleider:

Marten Kamminga & werkgroep Leerhuis

Contact:

Bert Maarleveld, 06-51793327

Plaats:

De Regenboog

Datum:

UITGESTELD; nieuwe datum volgt

Tijd:

20.00 uur