p< HOME

1. Muziek & groen geloven

Groen, duurzaam denken. Het krijgt wereldwijd hoge prioriteit. Voor iedereen, in alle segmenten van de samenleving is het een thema. We spreken zelfs van een ecologische crisis. Het lijkt ook bij het vormgeven van het nieuwe normaal de vraag: gaan we nu groenere keuzes maken?

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. En het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens de kroon is van de schepping, zelfs heerser over de natuur. Tot in de geloofsliederen toe klonk die grondtoon door. Maar is er op grond van de schrift ook een meer holistische lezing, een andere benadering mogelijk? Of staat die antropocentrische lezing verder van de schrift af dan we zelf dachten? En wat is daarvan terug te vinden in de liederen schat der kerk? Op deze openingsavond willen we u inwijden in enkele denklijnen uit de christelijke traditie.

1. Marten Kamminga leidt ons door de geheimen van liederen waarin "groen" geloof klinkt.
Indien mogelijk wordt u uitgenodigd om mee te zingen.
2. Dr. Peter Verbaan (predikant te Ede) vlecht daar stukjes “groene theologie” doorheen, vanuit o.a. uit het boek Groene theologie van Trees van Montfoort. 

Deze openingsavond wordt mogelijk uitgezonden op de kerktelevisie zodat u ook thuis of in gezelschap de avond kunt bijwonen.   

Inleiders:

Marten Kamminga & Peter Verbaan

Contact:

Ria Kornet, Bert Maarleveld, 06-51793327

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

Maandag 20 september 2021

Tijd:

20.00 uur