p< HOME

2.  Profetenstemmen
Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd van crises is deze vraag des te nijpender. Waar halen we het idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid van een ver  verleden vandaag hoorbaar maken? Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie waar het in de samenleving naartoe moet.
Maar profetenstemmen staan in de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf, maar ontvangen hun boodschap en hebben de gave om deze boodschap te articuleren. Hun wijsheid en charisma zijn een bron van inspiratie en doen
een appèl op andere mensen, dwars door de geschiedenis heen.
In de spiegel
 van Bijbelse profetenstemmen zoeken naar eigentijdse geluiden: dat doet broeder Thomas vanavond aan de hand van Bijbelse passages, eigentijdse duiding, verhaal en lied.
Prof. dr. Thomas Quartier osb (1972) is Benedictijner monnik van de Abdij Keizersberg in Leuven; geeft les aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de KU Leuven en is medewerker van het Titus Brandsma Instituut.
Hij is dit jaar uitgeroepen tot
Theoloog des Vaderlands.
De entree-prijs is € 4,00.

U kunt deze bijzondere lezing op eigen gelegenheid bezoeken. Indien u anderen wilt laten meerijden of niet over eigen vervoer beschikt, kunt u dat 1 week tevoren aangeven bij de leden van het Leerhuis Harderwijk.
We proberen dan iets te regelen.

Inleider:

Prof. dr. Thomas Quartier, Theoloog des Vaderlands

Contact:

Bea Berends (033-2456999 / 06-10477789)

Plaats:

Kruiskerk - Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk

Datum:

Dinsdag 18 oktober 2021

Tijd:

20.00 uur