p< HOME

3. Apocriefe Boeken/Nag-Hammadi

De kennismaking met de z.g. Apocriefe Boeken in het afgelopen seizoen is goed bevallen. Daarom gaan we ook in november 2022 weer verder met deze stof: soms bizar, soms stichtelijk, soms opbouwend voor je eigen geloofje, soms een aanranding van dat geloofje, maar altijd interessant en steeds opnieuw weer boeiend en leerzaam. We doen ook dit keer maar een greep.Want het aanbod is en blijft overweldigend.

We concentreren ons nu voornamelijk op de geschriften die boven water, beter gezegd: boven het zand zijn gekomen bij Nag-Hammadi in Egypte (in 1945) en in de grotten bij de Dode Zee (1947vv.).

Bekende vondsten zijn: “Het Thomas-Evangelie”, “Het Evangelie der Waarheid” en “De Regel der Gemeenschap” van de religieuze groepering bij Qumran.
 

In een viertal bijeenkomsten zullen we ons weer onderdompelen in een verre, vreemde wereld die toch anderzijds soms weer vlakbij onze eigen belevingswereld blijkt te kunnen liggen. En als we er net zoveel plezier aan beleven als in het vorige seizoen, dan wordt het wederom een mooie Leerhuiskring!

Inleider:

Hans Mak, emeritus pred. PGH

Contact:

Corrie v.d. Wal tel. 06 51193120

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

Woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 november 2022

Tijd:

9.30 - 11.30 uur