p< HOME

5.  Kaj Munk
De Deense predikant Kaj Munk is een veelzijdige persoon, die minder bekend is dan ds. Dietrich Bonhoeffer. Maar zijn verzet tegen de nazis en de Jodendeportaties in Denemarken zijn minstens even indrukwekkend. Dit verzet bracht de Duitsers ertoe hem op 4 januari 1944 te
liquideren. We maken eerst kennis met Kaj Munk als dominee en zien hoe hij dit ambt op een geheel eigen wijze uitoefende. Vervolgens maken we kennis met hem als dichter en schrijver van toneelstukken.
Kaj Munk wordt gezien als de grootste toneelschrijver uit het Noorden tussen de twee wereldoorlogen met bekende toneelstukken als Het Woord, Liefde, De overwinning en Hij zit aan de smeltkroes. Daarnaast schreef hij in de periode 1931- 1944 nog zo'n 600 bijdragen voor Deense dagbladen.  Tenslotte hoort u hoe Kaj Munk in Denemarken uitgroeit tot verzetsman en martelaar en hoe hij met name de kerk oproept om in verzet te komen tegen de Nazis en de Jodenvervolgingen.


Ds. Hans Hofstra is predikant geweest in diverse gemeenten

Inleider:

Hans Hofstra

Contact:

Roel Raadsen

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

Dinsdag 15 november 2022

Tijd:

20.00 uur