p< HOME

7.  Omgaan met teleurstellingen
De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen".
Het leven is niet zonder slag of stoot, al zou men dat misschien soms willen. Tegenslagen zijn niet abnormaal, die horen bij het leven. Het punt is evenwel hoe mensen omgaan met tegenslag. Hoe mensen omgaan met tegenslag zegt iets over hun aard en weerbaarheid. Het zegt iets over hoe ze hun levensovertuiging, geloof, godsdienst of spiritualiteit wel of niet kunnen inzetten.
Je kunt zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging, en levenservaring bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om te gaan.
Tijdens deze lezing zullen we bij deze bronnen stilstaan. We gaan vooral in op de rol die levensovertuiging speelt. Immers, alle godsdienstige en spirituele tradities hebben wel iets te zeggen over de betekenis van en het omgaan met tegenslagen. Maar lukt niet altijd. Om de een of andere reden werken die bronnen niet altijd. Misschien omdat je ze niet onderhouden hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende stress. Daardoor kan iemand gedemoraliseerd raken; wat kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Door tegenslagen kun je dus echt ziek worden. Helpend om te kunnen herstellen zijn familie (relaties), werk, opleiding en (religieuze) gemeenschap.  

Piet Verhagen is zowel theoloog als psychiater. Hij kan dit thema vanuit beide disciplines belichten

Inleider:

Piet Verhagen

Contact:

Bert van Maarleveld 06-51793327

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

dinsdag 17 januari 2023

Tijd:

20.00 uur