p< HOME
9. Syrisch Christendom
Op deze avond vertelt Hans Hofstra ons over de opkomst en teloorgang van de Syrische kerk. De Syrische kerk is de oudste kerk van christenen uit de heidenen. Vaak zijn we als westerse christenen enorm gericht op het Westen, terwijl de oorsprong van het Christendom in het middenoosten ligt. Daar leeft het Christendom nog volop en heeft het zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt.
De Syrische kerk heeft een geweldige geschiedenis. De mensen daar spreken er met trots over. Ze zeggen: wij spreken de taal waarin Jezus ook heeft gesproken.
De Syrische kerk groeide tot 1000 na Christus, omdat de kerk enorm zendingsgericht was. Dat deden de Syrische christenen op een moderne wijze. Ze bouwden ziekenhuizen en scholen van christelijke signatuur.
De Syrische kerk kent een aantal specifieke gebruiken en eigen feestdagen. Sommigen daarvan hebben een lange geschiedenis die ons terugvoert tot de eerste tijd van het Christendom. ‘Ido d-Ma’alto of het feest van de ten Tempelopneming van Christus is een feest dat binnen de Syrisch-orthodoxe Kerk elk jaar wordt gevierd op 2 februari. Dit feest is een van de acht Feesten van de Heer. Het herinnert aan de gebeurtenissen die beschreven staan in Lukas 2:22. Reden voor ons om eens wat meer daarover te weten te komen.

Inleider:

Hans Hofstra, em. predikant

Contact:

Roel Raadsen

Plaats:

Regenboog

Datum:

donderdag 15 februari 2024

Tijd:

19.30 uur