p< HOME
10. Zingen over de Bergrede
De Bergrede staat wel bekend als de grondvisie van Jezus op hoe te leven. De Zaligsprekingen zijn daar een onderdeel  van. Het zet zich voort in de hoofdstukken daarna.

Men vermoedt dat al die beschouwingen niet in één keer zijn uitgesproken, maar een bundeling van uitspraken is die Jezus in de loop van de tijd heeft gedaan.
Weerbarstige stof. Je beaamt het aan de ene kant, maar voelt tegelijkertijd de spanning over hoe je dat doet.

Deze avond willen we aan de hand van liederen de Bergrede doorzingen om het misschien nieuw te kunnen ervaren.

We doen dat met het koor Vox NIO uit Ermelo én met elkaar.

Inleider:

Marten Kamminga & Vox Nio

Contact:

Ria Kornet

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

donderdag 7 maart 2024

Tijd:

19.30 uur