HOME LEERHUIS HARDERWIJK MEEDOEN / OPGAVE ONAFHANKELIJK SINDS 1978
ONAFHANKELIJK

Het Leerhuis Harderwijk is onafhankelijk. Niemand hoeft te denken dat het Leerhuis eigenlijk een bijkantoortje is van deze kerk of die kerk. Het is wel zo, dat onze deelnemers in meerderheid uit de protestantse gemeente en de rooms katholieke parochie komen en het Leerhuis ontvangt ook subsidie van die twee genootschappen.
Onafhankelijkheid heeft als voordeel, dat wij voor de hele samenleving van Harderwijk kunnen werken.
Ieder jaar proberen wij een activiteit in ons programma te hebben, die voor christenen n moslims belangrijk is.
Er is ook altijd wel een avond over muziek, kunst of literatuur, waar mensen die geen lid van een kerk zijn, graag komen. Iedereen is van harte welkom.

Martin Luther en onafhankelijkheid

In onze tijd is er veel belangstelling voor Martin Luther, die ruim 500 jaar geleden een beweging in gang zette die wij nu de Reformatie noemen. Hij heeft diep nagedacht over vrijheid, plicht en onafhankelijkheid.
In 1520 schreef hij een boekje over vrijheid: "Von der Freiheit eines Christenmenschen" en daarin laat hij zien dat vrijheid voor een gelovige altijd een paradox is.
De eerste zinnen van zijn boekje luiden:

Ein Christenmensch ist ein freier Herr ber alle Dinge und niemandem untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan
.
Vertaling:
Een christen is alle dingen de baas en aan niemand onderdanig.
Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en aan iedereen onderdanig.

Die prachtige spanning geldt ook voor het werk van het Leerhuis. Wij kijken niemand naar de ogen, maar willen iedereen van dienst zijn die op zoek is naar goedheid, waarheid en schoonheid.