HOME LEERHUIS HARDERWIJK MEEDOEN / OPGAVE ONAFHANKELIJK SINDS 1978

Leren en Ervaren in Dialoog" is ons motto.  Die drie letters vormen samen het woord LED. Je kent ze wel, die nieuwe lampjes: zij vragen weinig stroom en bieden veel licht.
Zo is ons programma.

Onze cultuur is lange tijd individualistisch geweest. Op dit moment is er een wereldwijde zoektocht naar een "Nieuw Wij."
Dat is een trend die in veel van onze activiteiten ook te zien is.

De tijd dat religieus ingestelde mensen weinig contact hadden met niet-religieuze mensen, ligt achter ons. Wij beseffen dat de zoektocht naar het goede leven
en de toekomst van de mensheid ieders inspiratie nodig heeft.
Daarom staan leerhuisactiviteiten open voor alle overtuigingen.


"Langs de grenzen van samenleving en cultuur, religie en spiritualiteit." Dat is niet zomaar een reclamezinnetje; het is onze beginselverklaring.

Het jaarprogramma kent vaste onderwerpen en vormen.
De culturele component is sterk, met aandacht
voor beeldende kunst.
Muziek speelt een rol.
Er is aandacht voor Poëzie en je kunt een avond samen zingen.

Wij programmeren ieder jaar een excursie of een "pelgrimsreis."
Meestal kiezen wij de bestemming zó,
dat de reis per trein te maken is.
Wij gingen een paar keer naar Amsterdam, Utrecht en Zwolle.
In 2022 bezochten wij Kampen.


Utrecht, 19 november 2016, een professionele gids leidt ons van de Mariaplaats naar het Catherijneconvent. Onderweg staan wij stil bij het huis waar Röntgen gewoond heeft.

De multiculturele en multireligieuze samenleving kan
in Harderwijk duidelijk beleefd worden.

Heb u een idee voor een activiteit, laat het ons weten.


Ontmoeting in de 40-dagentijd in de Turkse moskee te Harderwijk. Thema "Moed houden."

Variatie binnen christelijke stromingen kan
verrassend en boeiend zijn.
In de jaarprogramma's is aandacht
voor de hoofdstromingen die wij in Nederland kennen,
het katholicisme en het protestantisme.
De "scheiding" wordt anders beleefd en vooral gezien als
een stimulans om elkaar te inspireren.


Woensdag 8 mei 2017: in de sacristie van de Sint Catharinakerk vertelt kapelaan Karel Donders over liturgische voorwerpen, boeken en gewaden.

De werkgroep Leerhuis heeft een breed netwerk
en ook zelf allerlei deskundigheid in huis.
De expertise van de leden reikt van gezondheidszorg tot techniek
en van kunst tot theologie.
Maar dat is allemaal nog niet genoeg.Deelnemer, jou hebben wij nodig:
vertel ons je ideeën voor een activiteit.
Je zult zien: dat wordt de kers op de taart.
Get inspired!


Ria Kornet / Corrie van der Wal /
Bert Maarleveld / Roel Raadsen / Tjitte Dijkstra

COLOFON
Deze site is gebouwd met behulp van MS-Frontpage. De site wordt gehost door one.com.
Voor kritiek (inhoudelijk én functioneel) en aanvullende ideeën, houden wij ons aanbevolen.
De webmaster is te bereiken per email: webmaster@leerhuisharderwijk.nl