p<HOME

5. Bijbelstudie "Titus"

Ook in het Rembrandtjaar 2019 gaan we weer verder met onze bespreking van de Pastorale Brieven uit het Nieuwe Testament. We zijn aangekomen bij Titus. Niet de zoon van Rembrandt, maar de vriend en medewerker van Paulus.
De Brief aan Titus is voluit pastoraal van toon. Paulus geeft adviezen aan Titus die op het eiland Kreta bezig is met wat we tegenwoordig gemeenteopbouw noemen. Hij moet leiders aanstellen en de kernpunten van het geloof doorgeven. Maar Paulus spreekt ook over persoonlijke problemen waar een dienaar van het evangelie tegenaan kan lopen. Hij wijst op het belang van een juiste christelijke levenswandel te midden van een boze wereld. Opvallend in deze Brief aan Titus zijn de twee kerstpreekjes die in hfdst 2 en 3 verscholen zitten.

Wij lopen in drie sessies de drie hoofdstukken door en hanteren de beproefde aanpak:
1. wat STAAT er precies in de tekst en wat is de juiste vertaling

2.  waar GAAT dat dan eigenlijk over in de historische situatie van toentertijd

3.  waar SLAAT dat dan op in onze eigen, hedendaagse situatie

In de vierde en laatste bijeenkomst kijken we terug op de weg die we in vier jaar hebben afgelegd door de drie Pastorale Brieven (plus ook Filemon) en komen we terug op de beginvraag t.a.v. het auteurschap van deze brieven en de kwestie van de z.g. pseudografie.

Volgens traditie volgt er nog als afsluiting een vijfde sessie met muziek, misschien wel met dit keer Mozarts opera “La Clemenza di Tito”. Maar dat is dan weer een andere Titus dan de vriend van Paulus of de zoon van Rembrandt…!

Zowel oude als nieuwe deelnemers zijn uiteraard hartelijk welkom!

Inleider:

Hans Mak, emeritus predikant PGH

Contact:

Corrie van der Wal, tel. 06-51193120

Plaats:

Plantagekerk

Datum:

Woensdagen 6, 13, 20, 27 + 4 december 2019

Tijd:

09.30 uur